AdValue – Training and Validation of Adults’ Transferable Skills

AdValue – Training and Validation of Adults’ Transferable Skills
www.advalue-project.eu
No на проекта: 510853-LLP-1-2010-1-BG-GRUNDTVIG-GMP
Програма: Грундвиг, многостранни проекти
Водеща организация: Фондация на бизнеса за образованието
Период на изпълнение: 2010 – 2012