LINK – Career Services for Better Jobs

LINK – Career Services for Better Jobs
www.link-project.eu

No на проекта: 2010-1-BG1-LEO05-03102
Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации
Водеща организация: Фондация на бизнеса за образованието
Период на изпълнение: 2010 – 2012