Стартира проект BEGIN за информиране на мобилни български работници в Германия

През 2013 стартира проектът BEGIN – Българо-германска информационна мрежа за трудова мобилност и социалноосигурителни права. Инициативата се финансира с подкрепата на Европейската комисия и има за цел да повиши осведомеността на настоящите и потенциални мобилни работници в Германия за трудовите и социалноосигурителните им права и задължения.

Консорциумът за реализацията на BEGIN включва Фондация на бизнеса за образованието, Конфедерация на труда „Подкрепа“, и Arbeit und Leben – Hamburg, с асоциирани партньори Националният осигурителен институт и Deutsche Rentenversicherung Bund.

Проектът ще свърже съществуващия консултантски и експертен ресурс на КТ „Подкрепа“ в България и на Arbeit und Leben в Германия. Двустранната Българо–Германска информационна мрежа ще предлага на място и он-лайн информация на български мигранти в Германия – преди, по време и след тяхната мобилност.

Транснационалната мрежа от експерти ще сътрудничи посредством онлайн платформа за консултиране на граждани, предлагаща актуална и практична информация за преносимоста на социално-осигурителни права, права и задължения на мобилни работници в Германия, информационни материали и полезни съвети.

Ще бъде проведена и информационна кампания сред български работници с голям потенциал за мобилност. Тя ще се фокусира върху предоставянето на предварителна информация относно законовите процедури и изисквания, касаещи социално-осигурителните системи в Германия и преноса на права на работещите там българи при завръщането им в България, с оглед осигуряването на активно отговорно европейско гражданство.

Вече е създадена Facebook страница на проекта, на която всички заинтересовани могат да споделят опита и въпросите си.