Финално събитие по проект CRAFT

На 20 юни 2022 в Кристиансунд, Норвегия се проведе финалното събитие по проект CRAFT – Coworking in Rural Areas to prepare young people for Future Trends. Инициативата се финансира по програма Erasmus+ и има за цел да насърчи пригодността за заетост и предприемачеството на младите хора в селските райони чрез пространства за съвместна работа.

Видео от събитието

Консорциумът включва Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości в Полша (координатор), CIAPE – Italian Permanent Learning Centre в Италия, Telematics Center – CTI в Гърция, STEP в Словения, Desa Dubrovnik Regional Center for Community Building and Civil society development в Хърватия и Kunnskapstrening IT в Норвегия и Фондация на бизнеса за образованието в България.

През последните 2 години разработихме обучителна програма с 3 модула, която разширява познанията на младите хора от малките населени места за различни възможности за кариера, самостоятелна заетост, съвместна работа и предприемачество. Програмата за обучение CRAFT включва много практически примери, вдъхновяващи казуси и перспектива за бъдещето на работата.

Обучаемите могат да тестват и доразвиват знанията си в 3D виртуалния свят с предизвикателства на 7-те сценария. Игровият модел предлага ангажиращ начин за подобряване на различни компетенции, като критично мислене, вземане на решения, решаване на проблеми.

Видео демонстрация на платформата

През септември 2021 беше организирана едноседмична учебна мобилност в Дубровник, Хърватия, където обучителната програма и платформата бяха пилотирани със 17 младежи от страните партньори.

Повече информация можете да намерите на уебсайта https://craft-project.eu, както и на страницата във Facebook https://www.facebook.com/EUprojectCRAFT.