CULTOOL – Intercultural Competences for Personal and Professional Life

CULTOOL

CULTOOL

CULTOOL – Intercultural Competences for Personal and Professional Life
www.cultoolproject.com
No на проекта: 2012-1-ES1-LEO05-47849
Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации
Водеща организация: FGUVA
Период на изпълнение: 2012 – 2014