EMCOSU – Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities

EMCOSU

EMCOSU -Emerging Modes of Cooperation between Private Sector Organizations and Universities
www.emcosu.eu
Проектът има за цел да установи кои са продуктивните модели, както и предизвикателствата пред ефективното сътрудничество между бизнеса и университетите в Европа. Проучването се провежда паралелно в България, Словения, Испания, Унгария, Полша и други страни от ЕС. Събраният опит ще бъде представен в общ доклад, който ще включва и представяне на успешни практики от различни университети и организации в Европа.

No на проекта: 526713-LLP-1-2-12-1-SI-ERASMUS-ECUE
Програма: Еразъм
Водеща организация: Университет на Любляна
Период на изпълнение: 2012 – 2015