EMEVOC – E-Manual for Educational and Vocational Counseling

EMEVOC – E-Manual for Educational and Vocational Counseling

Адаптация на уеб-базиран инструимент за оценка на компетенциите на кариерните консултанти

www.emevoc.net

No на проекта: LLP-LdV/TOI/2007/LV/004
Програма: Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации
Водеща организация:
Период на изпълнение: