L3 – Learning to learn network for low skilled senior workers

L3 – Learning to learn network for low skilled senior workers

Мултимедия за създаване на умения за учене на нискоквалифицирани възрастни

No на проекта: 2008-1-IT1-LEO04-00006

Програма:Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации

Водеща организация: E.Ri.Fo (Италия)
Период на изпълнение: