Let’s – Let seniors teach sense of initiative and entrepreneurship through innovative multimedia storytelling approaches

Let’s – Let seniors teach sense of initiative and entrepreneurship through innovative multimedia storytelling approaches
www.letsenterprise.eu
Проект за насърчаване на предприемаческия дух на нискоквалифицирани възрастни хора над 50 години. Обучителната мултимедия, която беше създадена, включва електронен наръчник с най-добри практики от Европа и кратки филмчета с успешните бизнес истории и житейски уроци на 80 предприемачи от 8 държави: Италия, България, Германия, Полша, Португалия, Финландия, Швейцария, Турция.
No на проекта: 2009-3665/001–001
Програма: Грундвиг, многостранни проекти
Водеща организация: E. Ri. Fo., Италия
Период на изпълнение: 2009 – 2011