YELL – Young Europeans Love Languages

YELL – Young Europeans Love Languages
www.yell-project.eu

No на проекта: 2009-5142/001-001
Програма: KA2
Водеща организация: VHS Cham
Период на изпълнение: 2009 – 2011