OCCAY онлайн курс помага на кариерните консултанти да подобрят своите дигитални умения

Проектът OCCAY стартира интерактивно онлайн обучение на 4 езика – английски, немски, български и италиански – за кариерни консултанти, които искат да подобрят дигиталните си умения. Включете се в пилотирането на курса сега!

Как мога да защитя данните си онлайн? Какви нови програми ще ми помогнат да създам автобиография? Как работи защитната стена? Какво е Digital Detox и как мога сам да реша компютърен проблем? Тези и много други въпроси намират отговор в оналайн курса OCCAY, който включва 6 учебни модула:

✅ Инструменти за комуникация и сътрудничество
✅ Приложения за кариерно ориентиране
✅ Кариерно ориентиране 4.0
✅ Онлайн консултиране
✅ Дигитално здраве
✅ Справяне с дигитални предизвикателства

Курсът е специално разработен за образователни и кариерни консултанти по европейския проект OCCAY, в който се включват 5 експертни организации: KARBON Consulting GmbH (Австрия), bFlow Webdesign (Австрия), Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Германия), Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (Италия) и Фондация на бизнеса за образованието (България).

Курсът OCCAY ще остане свободно достъпен до януари 2024. Включете се сега и вземете сертификат за 60 часа надграждащо обучение!

6-те учебни модула включват всичко, което кариерните консултанти трябва да знаят, за да интегрират дигитализацията в процеса на консултиране. Цялото съдържание е достъпно на немски, английски, италиански и български език е свободно достъпно до края на проекта през януари 2024. Обучението включва видеоклипове, тестове и практически задачи, които помагат на участниците да придобият дигитални умения и знания, необходими в ежедневието и на работното място.

Голямото предимство на курса е неговата гъвкавост: можете да изберете кога и къде да започнете и с кой модул. Потребителите получават микросертификат за всеки преминат модул, а при успешно приключване на целия курс – персонализиран сертификат.

Тествайте своите дигитални умения! Инструментът за самооценка на OCCAY е достъпен на английски, немски, български и италиански език.

Според най-новите данни на Евростат 35% от европейското население има ниски, тесни, ограничени или дори никакви цифрови умения. 27,5% демонстрират едва базови умения.

Международният проект OCCAY изследва уменията на 440 кариерни консултанти в четири европейски държави. Резултатите показват подобни заключения: консултантите показват особено висока компетентност в областта на комуникацията и сътрудничеството и ниски нива на умения в областта на дигиталната сигурност. Средна стойност на дигиталните компетентности на участниците е 62,7% като варират в отделните държави.

Какво предстои?

До края на 2023 г. партньорите на OCCAY ще създадат онлайн инструмент за кариерно ориентиране, ще разработят стратегически наръчник за мениджъри на организации, които искат да подобрят своите онлайн кариерни услуги, както и ще отправят препоръки към институциите, ангажирани с политиките в сферата на кариерното консултиране и ще ги представят на заключителни събития във всяка страна.

👉🏽 Регистрирайте се за бюлетина на OCCAY и ни последвайте за повече полезна информация в социалните медии 👉🏽 Facebook, Instagram и LinkedIn.

Проект №: 2018-1-AT01-KA202-039286. Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.