WBS – Web Based Job Search Support

WBS – Web Based Job Search Support
No на проекта: KA504861-2009-LLP-IT-KA3-KA3MP
Програма: KA3
Водеща организация: ASEV
Период на изпълнение: 2009 – 2012