Joy&Learn – Festivals and Calendar of Lifelong Learning in Bulgaria

Joy&Learn – Festivals and Calendar of Lifelong Learning in Bulgaria
www.ucha365.info
No на проекта: 2009-5142/001-001
Програма: КА1 – Европейско сътрудничество в образованието и обучението
Водеща организация: Фондация на бизнеса за образованието
Период на изпълнение: 2009 – 2010