Новият проект CRAFT надгражда FUTURE

Нашият проект FUTURE продължава с нова, надграждаща инициатива, наречена CRAFT – Co-working in Rural Areas to prepare young people for Future Trends.

Трима от партньорите по проекта FUTURE – Business Foundation for Education/Фондация на бизнеса за образованието, италианската организация за учене през целия живот CIAPE и гръцкият институт по компютърни технологии CTI – обединяват усилията си с още 4 организации: Асоциация за развитие на малкия бизнес в Ченстохова в Полша (координатор), словенския Институт за психология и предприемачество STEP, Регионалния център DESA – Дубровник за изграждане на общности и развитие на гражданското общество и норвежката обучителна организация Kunnskapstrening It.

CRAFT ще стъпва върху резултатите от проектите FUTURE и Go Circular, за да подкрепи младите хора от европейските селски райони при стартирането на места за съвместна работа. За тази цел през следващите 2 години партньорството ще разработи програма за обучение и платформа в 3D виртуален свят, които ще стимулират уменията, необходими на бъдещия пазар на труда, и предприемачеството в областта на:

  • лични грижите и здраве
  • зелената икономика
  • STEAM – наука, техника, инженерство, изкуства и математика.

Началната среща на CRAFT се проведе хибридно (в Рим и през онлайн платформата ZOOM) на 10-11 септември, и даде възможност на партньорите да планират първите си дейности. BFE, CTI и CIAPE представиха иновативната кариерна платформа Пътешественик в бъдещето Future Time Traveler, която комбинира базирани на игри сценарии с обучителна среда в 3D виртуален свят. Обсъдихме и ключовите изводи, свързани с развитието на работните места през следващите години.
Очакваме с нетърпение още една успешна и вдъхновяваща инициатива, финансирана по програма Erasmus+.