Успешно приключи тригодишният проект Level Up

Краят на една ера! Успешно приключи тригодишният проект Level Up, който имаше за цел да популяризира ползите и възможностите, които дава професионалното образование и обучение сред младите хора, на които предстои да направят кариерен избор.

Level Up final meeting

Проектът включваше 7 водещи кариерни, технологични и обучителни организации: Aspire-Igen Group – Великобритания (координатор), Caped Koala – Великобритания, Cork Institute of Technology– Ирландия, The Government Office of Békés County – Унгария,Фондация на бизнеса за образованието– България, Sataedu – Финландия and VHS Cham– Германия.

Създадохме мобилна игра Level Up to VET, която запознава младежите с 6 професии: автомобилен механик, спортен масажист, фризьор и козметик, помощник-готвач и социален асистент.

Level Up game 2

Приложението е свободно достъпно на 5 езика за Android и IOS.

В допълнения сайтът към играта предлага полезна информация за пазара на труда – търсене, заплащане, прогнози за развитие в следващите години.   

Level Up website

Консорциумът също така подготви електронна книга с най-добри практики за приложение, основано на игри, в кариерно ориентиране, насърчаващо предимствата на този подход, което прави ученето по-привлекателно за учениците. 

Level Up Ebook

Level Up беше изключително актуална и удовлетворяваща инициатива, която също се оказа полезна за младите хора и практикуващите кариерно ориентиране. Ето някои от отзивите, получени от потребителите:

  • „Харесва ми идеята да комбинирам игра с придобиване на нови знания. Всъщност тази игра може да хвърли нова гледна точка върху учащия, който не знае какво иска да направи. „
  • „Информацията за професиите е представена по интересен начин.“
  • „Научих полезна информация за различни работни места; също – въпросите са лесни и подходящи за учениците и дават преглед на различните професии и ползи от ПОО. “
  • „Самата игра е много атрактивна, но допълнителните ресурси в сайта са доста полезни.“
  • „Вълнуващо е да бъдеш част от нещо толкова иновативно и модерно! Ще популяризирам играта сред учениците, с които работя, и мисля, че ще им бъде много полезно при вземането на бъдещи решения. Поздравления за целия екип!“

За повече информация вижте проектния уебсайт и страницата ни във Facebook.

 Erasmuslogo horisonal SMALL

 Проектът се финанира с подкрепата на Европейската комисия. 
No: 2017-1-UK01-KA202-036643.