IF – Vocational Guidance for Immigrants’ Improved Future

IF – Vocational Guidance for Immigrants’ Improved Future

Подпомагане на имигрантите да се адаптират и да намерят работа чрез подобряване на кариерните услуги, насочени към тях
www.improvedfuture.se

No на проекта: 2008-1-SE1-LEO05-00423

Програма: Grundtvig
Водеща организация: FOLK (Швеция)
Период на изпълнение: 2009 – 2011