Pilgrimage – from Knowledge Transfer to Autonomous Learning

Pilgrimage – from Knowledge Transfer to Autonomous Learning

По проекта бяха създадени иновативна методика с различни игри, занимания и обучителни филмчета за стимулиране на автономното учене.
www.pilgrimage-project.eu

No на проекта: 2008-3468/001-001
Програма: Грундвиг, многостранни проекти
Водеща организация: ROC Nijmegen, Холандия
Период на изпълнение: 2009 – 2011