Leaders In Teach: Развиване на дигитални педагогически компетентности за обучителите в сферата на продължаващото професионално образование и обучение

Днес екипът на Leaders INTeach официално стартира изпълнението на проекта. Основната цел на инициативата е да подкрепи учителите и обучителите в придобиване на необходимите умения за прилагане на дигиталните технологии по творчески начин. Това е и професионален отговор на нуждите на обучаваните по отношение на дигиталните компетентности. И не става въпрос за технологиите сами по … Продължение

Световен ден за осведоменост за аутизма

Общото събрание на ООН единодушно обяви 2 април за Световен ден за осведоменост за аутизма (A/RES/62/139), за да подчертае необходимостта да се работи за подобряване на качеството на живот на хората от аутистичния спектър, така че те да могат да водят пълноценен и смислен живот като неразделна част на обществото. (https://www.un.org/en/observances/autism-day/background) Преди повече от година, … Продължение