Кариерно консултиране

NBCC

Голяма част от инициативите на Фондация на бизнеса за образованието са насочени към развитие на кариерното консултиране в България. През февруари 2007 г. учредихме National Board for Certified Counselors (NBCC) Bulgaria с цел да популяризираме и подпомагаме развитието на професионалното кариерно консултиране в България. NBCC Bulgaria е част от европейската и световната мрежа на сертифицираните консултанти. … Продължение

Международни проекти

Текущи проекти: ASK 4 JOB – Adult Skills for Job Oriented Breakthrough Assess Plus – Support skills audits in adult education through digital tools Career Skills Project CRITICAL – Active Learning for critical thinking and digital safety and inclusion FUTURE Time Traveller – Transforming career guidance of Generation Z through a game-based virtual reality platform  GENDER+ developing benchmarking … Продължение

Национални инициативи

Национална програма за кариерно ориентиране в училище Университетски кариерни центрове Национална програма за студентски стажове Национален портал за студентски стажове в държавната администрация Ефективен анализ на политики и мерки по интеграция и представяне на препоръки за подпомагане на интеграционните процеси в Република България Система за кариерно ориентиране в училищното образование Провеждане на обучения за личностно … Продължение

International projects

Ongoing Projects: ASK 4 JOB – Adult Skills for Job Oriented Breakthrough Assess Plus – Support skills audits in adult education through digital tools Career Skills Project CRITICAL – Active Learning for critical thinking and digital safety and inclusion FUTURE Time Traveller – Transforming career guidance of Generation Z through a game-based virtual reality platform  GENDER+ developing benchmarking and … Продължение

National initiatives

Major national initiatives BFE is involved in many capacity building and policy development projects of various stakeholders – Ministry of Education, the Employment Agency, trade unions, employers and the public administration, such as:  2017 – Development of the National School Career Guidance program Development of the Ranking System of Bulgarian Higher Education Development of Career Development … Продължение