Cultour National Seminar in Bulgaria

CULTOUR logo

On June 6th, the products and results of the CULTOUR project have been presented in national seminar in Sofia. The project aims to contribute to enhancing the skills and stimulating the mobility in tourism through the recognition, validation and improving the intercultural competences of the employees in the sector. The seminar involved almost 50 trainers, … Продължение

Категории News

Заключителен семинар по проект CulTour

CULTOUR logo

На 6 юни на национален семинар в София бяха представени продуктите и резултатите по проект CULTOUR, който има за цел да допринесе за подобряване на уменията и стимулиране на мобилността в туризма чрез признаване, валидиране и обучение в междукултурни компетентности на работещите в сектора. В семинара се включиха близо 50 обучители, кариерни консултанти, експерти в … Продължение