Second Newsletter of Be Positive Project

The project is funded with the support of the European Commission and is implemented from partners from Bulgaria, Austria, Greece, Spain and the United Kingdom and is coordinated by Folkuniversitetet from Sweden.

Категории News

Втори бюлетин по проекта Be Positive

Финансиран е с подкрепата на Европейската Комисия и се осъществява от партньори от България, Австрия, Гърция, Испания и Великобритания, под ръководството на Folkuniversitetet от Швеция.  

Стартира проект EVA Skills

eva logo

Фондация на бизнеса за образованието ще представлява България в международния проект EVA Skills – Оценка на меките умения на безработни млади хора, 2014 – CY01 – KA202 – 2, финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+. Проектът ще приключи през месец август 2016 г. Идеята за проекта се базира на наблюденията, че е все по-трудно … Продължение

The CULTOUR project starts with a research on intercultural competencies in tourism

CULTOUR logo

Business Foundation for Education is the Bulgarian partner in the CULTOUR project, which aims to overcome the skills gap and foster mobility in Tourism sector trough the recognition, validation and up-skilling of intercultural competences for tourism jobs. Newsletter The project started in September 2015 and its first activity is a survey among employers, employees, VET … Продължение

Категории News