Международна обучителна програма Certified Supervision Professional

CSP-Logo-Abbreviated

European Board for Certified Counselors (EBCC) обявява записване за международната обучителна програма Certified Supervision Professional 2016. Обучението е с продължителност 120 часа и е насочено към професионалисти от подпомагащите професии като кариерни консултанти, специалисти по човешки ресурси и коучинг, терапевти, социални работници и др.   Обучителната програма изгражда компетентности в 12 сфери: Цели на супервизията; … Продължение

GCDF Стипендианска програма и награди за професионално развитие 2016

NBCC Foundation  и Center for Credentialing & Education (CCE) 2016 обявяват ежегодната си стипендиантска програма и награди за професионално развитие. Стипендиантската програма има за цел да насърчи развитието на качествени консултантски услуги. Ще бъдат присъдени две стипендии в размер на $ 5 000 на GCDF кариерни консултанти в Европа. Кандидатите трябва да отговарят едновременно на следните условия: към … Продължение