Проектът Gender+ ще промотира равнопоставеността на половете в професионалното образование и обучение

Gender Sofia partners

Фондация на бизнеса за образованието беше домакин на началната среща по проект Gender+, която се състоя на 14-15 януари 2019 в София. Двугодишната инициатива се изпълнява по програма „Еразъм+“ от Aspire-igen (UK) – координатор, ФБО (България), CIAPE (Италия), CSI (Кипър), Learnmera (Финландия) и LUNG (Словения). Проектът цели да:  разработи инструмент за сравнителен анализ, с чиято помощ професионалистите … Продължение

Gender+ will promote gender inclusion in VET

Gender Sofia partners

The Business Foundation for Education hosted the kick-off meeting of the Gender+, which took place in Sofia on 14-15 January 2019. The 2-year Erasmus+ initiative is implemented by the partnership lead by the Aspire-igen (UK), Business Foundation for Education (Bulgaria), CIAPE (Italy), CSI (Cyprus), Learnmera (Finland) and LUNG (Slovenia).  The project looks to:  develop governance and benchmarking … Продължение

Категории News