Стартира проектът Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието ще представя България в международния проект Be positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по Програма Еразъм+. Проектът ще бъде финализиран до края на август, 2016. Проектът се базира на опита на изследователи и практици от сферата на психология на здравето, които работят и сътрудничат на организации, предлагащи професионално … Продължение

Be Positive Project Starts

Business Foundation for Education will be representing Bulgaria in the implementation of the Be positive project, 2014-1-SE01-KA202-000988, funded with the support of the European Commission under the Erasmus+ Program. The project will be finalized till August, 2016. The rationale for the project is derived from the combined experience of health psychology researchers and practitioners who … Продължение

Категории News