First Newsletter of Be Positive Project

For us, the team of Business Foundation for Education, it is a pleasure to present to you the first newsletter of one the projects in which we represent Bulgaria – Be Positive. The project is addressing the needs of young people, in particular NEETs and the professionals working with them. The project is funded with … Продължение

Категории News

Първи бюлетин по проект Be Positive

Фондация на бизнеса за образованието с удоволствие представя бюлетина по проекта Be Positive. Проектът е насочен към младите хора, които нито учат, нито работят (NEETs) и хората, които работят с тях. Финансиран е с подкрепата на Европейската Комисия и се осъществява от партньори от България, Австрия, Гърция, Испания и Великобритания, под ръководството на Folkuniversitetet от Швеция. Повече … Продължение

Партньорска среща по проект EVA Skills

eva logo

  На 28 Май, в Атина се състоя втората среща по проект EVA Skills, чиято основна цел е създаването на ресурси, подкрепящи оценката и валидирането на социални компетенции на безработни млади хора. Домакин на срещата бе гръцкия партньор по проекта – Institute of Entrepreneurship Development. Основен акцент на срещата бе детайлното уточняване на съдържанието на … Продължение

The Info4Migrants online platform is freely accessible in 6 languages

I4M logo1

Since today the onine platform www.info4migrants.com, providing information for migrants and career advisors who work with them, is freely accessible in the 6 languages of the partnership – Bulgarian, English, German, Spanish, Swedish and Finish. The main aim of the Info4Migrants project is to meet this European objective of effective integration through providing an innovative database, bringing together all … Продължение

Категории News

Онлайн платформата Info4Migrants от днес е достъпна безплатно на 6 езика

I4M logo1

От днес онлайн платформата www.info4migrants.com, предлагаща информация за мигранти и кариерни консултанти, работещи с тях, може да бъде използвана безвъзмездно на 6-те езика на партньорските страни – български, английски, немски, испански, шведски и фински. Основната цел на проект Info4Migrants е да подкрепи ефективната интеграция чрез осигуряването на иновативна база данни, събираща на едно място цялата … Продължение