Be Positive Partners Meeting in Bulgaria

Business Foundation for Education, the Bulgarian partner in Be Positive project, 2014-1-SE01-KA202-000988, has hosted the second partners meeting in Sofia on the 21st, May, 2015.   The project addresses one of the hottest topics around Europe – the youth unemployment and the NEETs phenomenon. Career counsellors can be of real help in this situation and … Продължение

Категории News

Партньорска среща по проекта Be Positive в България

Фондация на бизнеса за образованието, българският партньор в проект Be Positive, 2014-1-SE01-KA202-000988, беше домакин на втората партньорска среща по проекта, която се състоя на 21 май 2015 в София.     Проектът адресира една от най-горещите теми в Европа – младежката безработица и феномена NEETs – млади хора, които нито работят, нито учат. Кариерните консултанти … Продължение

Ден на кариерата в София – 1 юли, Интерпред

Дни на кариерата за заети - постер

Ако кариерата ви е в застой и имате нужда от промяна, заповядайте на Ден на кариерата в София – 1 юли от 10 ч. в Интерпред. Вход – свободен. Над 10 фирми по подбор, организации, търсещи служители,  обучителни и консултантски компании – ще представят своите свободни позиции, обучения и услуги, подпомагащи  професионалното развитие. • Ще бъдат представени … Продължение