CAPACITY BUILDING OF ECOSYSTEM EUROPE

logo-eco

The project is implemented in partnership between Ecosystem Europe Association and Business Foundation for Education. It presents a collection of measures designed to improve the functional and administrative capacity, as well as promote Ecosystem Europe among stakeholders. The general objective of the project is to build the capacity of a modern and resilient non-governmental organization, … Продължение

Категории News

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ ECOSYSTEM EUROPE

logo-eco

Проектът се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп“в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и предоставя мерки за изграждане на функционалния и административен капацитет и популяризиране на Сдружението. Основната цел на настоящия проект е да се изгради капацитета на една модерна неправителствена организация, която да бъде в състояние да гарантира устойчивостта на дейностите си, … Продължение

CAPACITY BUILDING OF ECOSYSTEM EUROPE

logo-eco

The project is implemented in partnership between Ecosystem Europe Association and Business Foundation for Education. It presents a collection of measures designed to improve the functional and administrative capacity, as well as promote Ecosystem Europe among stakeholders. The general objective of the project is to build the capacity of a modern and resilient non-governmental organization, … Продължение

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ ECOSYSTEM EUROPE

logo-eco

Проектът се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп“в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и предоставя мерки за изграждане на функционалния и административен капацитет и популяризиране на Сдружението. Основната цел на настоящия проект е да се изгради капацитета на една модерна неправителствена организация, която да бъде в състояние да гарантира устойчивостта на дейностите си, … Продължение