The Prometheus project successfully implemented

 The Prometheus project, 2014-1-BG01-KA204-001560, funded with the support of the Erasmus+ Programme of the European Union has been successfully implemented by Business Foundation for Education (Bulgaria) together with its partners CIAPE (Italy), BEST (Austria), IED (Greece), Aspire-i Ltd. (UK) and CIT (Ireland).  Prometheus is the Greek god that gave fire and hope to the people. … Продължение

Категории News

Успешно финализиране на проект Прометей

 Проект Прометей, 2014-1-BG01-KA204-001560, финансиран с подкрепата на Европейската Комисия по програма Еразъм+ Стратегически партньорства, беше успешно реализиран от Фондация на бизнеса за образованието (България), заедно с CIAPE (Италия), BEST (Австрия), IED (Гърция), Aspire-igen Ltd. (Великобритания) and CIT (Ирландия). Екипът на проекта не случайно избра Прометей за свое име. Прометей е гръцки титан, който е дал … Продължение

Приключи проект Eva Skills

eva logo

    Успешно приключи проект Eva Skills–Оценка на меките умения на безработни млади хора, финансиран от Европейската комисия, по програма Eразъм+. Фондация на бизнеса за образованието бе част от партньорския екип на проекта, заедно с организации от Германия, Гърция, Румъния и Швеция, а координатор бе Cyprus Productivity Center от Кипър. Проект Eva Skills обедини опита … Продължение

Successful implementation of Be Positive project

For us, the team of Business Foundation for Education, it is a pleasure to share with you the news that we have successfully implemented one the projects in which we have represented Bulgaria – Be Positive. The project has been funded with the support of the European Commission and has been implemented by partners from … Продължение

Категории News

Успешно финализиране на проект Be Positive

За нас, екипа на Фондация на бизнеса за образованието, е удоволствие да споделим с вас успешното приключване на един от проектите, в които представихме България като партньори. Финансиран беше с подкрепата на Европейската Комисия и се осъществи от партньори от България, Австрия, Гърция, Испания и Великобритания, под ръководството на Folkuniversitetet от Швеция. Проектът е насочен … Продължение