Партньорска среща по проект Mental Health

Партньорите в проект Mental Health+ се събраха за втората си среща в онлайн среда, поради ограниченията на COVID-19. Този факт не попречи на екипа да проведе ползотворни и смислени дискусии и сесии, включително практически. Партньорите представиха и анализираха проучванията за психичното здраве в страните от проекта и обсъдиха приликите и разликите между тях. Те също … Продължение

Сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF

GCDF обучение - пролет 2021

Фондация на бизнеса за образованието планира ново сертификационно обучение за кариерни консултанти, което ще се проведе през април и май 2021. Точните дати и формата на провеждане (присъствена или дистанционна) ще бъдат уточнени допълнително в зависимост от актуалната обстановка в страната.  Обучението е насочено към специалисти от частния и неправителствения сектор, както и публични организации (Центрове … Продължение

Последна среща по проект Level Up

Level Up final meeting online

Партньорите по проекта Level Up проведоха заключителната си среща онлайн на 9 и 10 юни. Изминаха почти 3 години от началото на проекта, който има за цел да стимулира интереса на младите хора към професионалното образование и обучение (ПОО). Инициативата, финансирана по програма „Еразъм +“, се координира от Aspire-Igen във Великобритания и включва също Caped … Продължение