Първа партньорска среща по проект Ladies first! на 23 и 24 ноември, 2017, в Париж, Франция

Ladies first Paris France

Има основни знания, умения и компетентности, които всеки кариерен консултант, ментор, учител и обучител трябва да развива и усъвършенства, за да практикува с професионална грижа и да добави стойност в живота на хората. Има и специфични знания, умения и компетентности, които се изискват за работата със съответните целеви групи и са насочени към постигане на … Продължение

Фондация на бизнеса за образованието представлява България в Ask4Job: Умения за възрастни за успех в кариерата, 2017-1-IT02-KA204-036755, програма Еразъм+, KA2

Ask4Job 08112017

Проектът Ask4Job, койтоофициално стартира в Рим, Италия, е вдъхновен от Новата европейска програма за уменията (COM 2016 – 381). Програмата набляга на усъвършенстването и придобиването на нови дигитални умения от участниците на пазара на труда в Европа, с цел осигуряване на тяхната продуктивност и подкрепа на възрастните хора в усвояването на ключови компетентности и широк … Продължение