Покана за участие в женския предприемачески проект WINNER

Екипът на проекта WINNER отправя покана към жени, които се интересуват от предприемачество и имат желание да се реализират в тази област, да се включат в проекта! Кандидатствайте до 31 май като попълните въпросника. За WINNERЕвропейският проект WINNER насърчава участието на жените в социалното предприемачество чрез иновативни практики. Инициативата се финансира от програма Еразъм+ и … Продължение

Предстоящо сертификационно обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF (9-11 май 2022)

Фондация на бизнеса за образованието планира ново сертификационно обучение за кариерни консултанти, което ще се проведе присъствено в София през май и юни 2022 г. Записване – до 20 април 2022. ВСИЧКИ МЕСТА СА ЗАПЪЛНЕНИ. Очаквайте следващото обучение през есента. Обучението е насочено към специалисти от частния и неправителствения сектор, както и публични организации (Центрове по … Продължение