CAPACITY BUILDING OF ECOSYSTEM EUROPE

logo-eco

The project is implemented in partnership between Ecosystem Europe Association and Business Foundation for Education. It presents a collection of measures designed to improve the functional and administrative capacity, as well as promote Ecosystem Europe among stakeholders. The general objective of the project is to build the capacity of a modern and resilient non-governmental organization, … Продължение

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СДРУЖЕНИЕ ECOSYSTEM EUROPE

logo-eco

Проектът се осъществява от Сдружение „Екосистем Юръп“в партньорство с Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) и предоставя мерки за изграждане на функционалния и административен капацитет и популяризиране на Сдружението. Основната цел на настоящия проект е да се изгради капацитета на една модерна неправителствена организация, която да бъде в състояние да гарантира устойчивостта на дейностите си, … Продължение

Прометей по програма Erasmus+

Фондация на бизнеса за образованието, в партньорство с представители на пет европейски държави стартира проект Прометей по програма Erasmus+, Strategic partnerships. Проектът се финансира с подкрепата на Европейската Комисия и ще се реализира в рамките на две години – до края на месец август, 2016 година. Партньорите в проект Прометей заедно ще създадат онлайн платформа, … Продължение

Връзки

Какви да станем? сайт за избора на кариераwww.KakviDaStanem.bg Сайтът за търсене и предлагане на студентски стажове в Българияwww.Staj.bg Портал на университетските кариерни центровеhttp://careercenters.staj.bg Търсене и предлагане на работаwww.JobTiger.bg  Специализирани услуги за задържане и мотивиране на персоналаwww.ТigerClub.bg  National Board for Certified Counselorshttp://bulgaria.nbcc.org/bg/home Center for Credentialing and Education http://www.cce-global.org/credentials-offered/gcdfmain  Министерство на образованието и науката http://bhrmda.orbitel.bg Национален педагогически центърwww.npc-bg.com  Център … Продължение